Isang Taon

Written by Stanley Semilla | Published at 31 July 2018

Isang taon na ang nakalipas noong naglakas-loob akong kausapin ka. Isang taon ang lumipas, at tandang-tanda ko pa kung ano ang ating napag-usapan. Isang taon ang dumaan, at sariwang-sariwa pa ang alaalang tayo ay nagkausap.

Mabilis ang panahon, at maraming bagay na ang nangyari. Maraming bagay ang napag-usapan. Maraming pangarap ang nais maabot. Maraming plano ang nakalatag. At maraming araw pa ang ating haharapin.

Ang araw na ito'y isang patotoo sa pag-ibig na ginagabayan at inaalagan. Isang patunay na ang mga kagustuhan at direksyon ng dalawang tao ay maaaring iisa. Na ang pagkakaiba natin sa kinalakihan, pamilya, lokasyon, edad at kung anu-ano pa ay pwedeng magtagpo.

Hindi natin alam kung ano ang darating pa. Hindi natin alam kung sino ang ating makakasalamuha pa. Hindi natin alam kung paano tayo maglalakbay. Ngunit alam natin sa isa't isa na narito tayo upang magpatuloy. Lalaban tayo ng payapa sa mga bagay na hadlang sa ating mga pangarap. Kakapit tayo sa Diyos sa bawat hakbang na ating tatahakin.

Tiwala lang, maaabot natin ang mga pangarap na ating napag-uusapan. Ang mga aso na nais nating alagaan - at nabigyan na ng pangalan. Ang lugar na gusto nating maging tirahan. Ang sasakyan na nais nating gamitin araw-araw. Ang mga bagay na magiging parte ng ating buhay. Lahat ng iyan, at alam kong marami pang iba, ay balang-araw ay makakamit natin.

Pag-ibig nga naman, kung tama, ay araw-araw magpapasaya sa atin. Isang taon? Simula pa lang iyan ng panghabang-buhay nating pagpapasalamat.

Share this post Twitter or Facebook