Kagabi

Written by Stanley Semilla | Published at 22 May 2018

Kagabi sa may kalagitnaan
Doon tayo nagkakwentuhan
Napag-usapan ang nakaraan
Kung saan tayo ay nasa kawalan

Kagabi sa panig ng sangkatauhan
Ikaw ay tahimik kong tinitignan
Mga mata mo'y aking sinilayan
Pati ang ngiti mong aking nagustuhan

Kagabi sa iyong tirahan
Taimtim mo akong hinigaan
Upang mawala ang iyong kapaguran
Na nasa bawat sulok ng iyong katawan

Share this post Twitter or Facebook