Mensahe para kay Binibining Marielle

Written by Stanley Semilla | Published at 05 May 2018

Anim na buwan. Anim na buwan tayong magkasama. Anim na buwan tayong patuloy na nagmamahalan. Anim na buwan tayong natututong intindihin ang bawat isa.

Ako’y masayang-masaya na patuloy tayong naglalakad sa paglalakbay na tayong dalawa ang bida. Ako ang mandirigma, at ikaw ang prinsesa. O pwede ring, ako ang palaka at ikaw pa rin ang prinsesa. Dala ko ay espada at kalasag para malabanan ang mga nagbabalak kunin ka. Hindi ako papayag, na ikaw ay kanilang mahila o kahit mahawakan lamang. Lahat ng sulok aking babantayan, masigurong ikaw ay ligtas at payapa.

Anim na buwan, at nakita mong magkamali ang mandirigma. Sa kabutihang palad, ay patuloy na natututo ang mandirigma upang sa susunod na hakbang ay hindi magkamali. Maraming nakapaligid sa gubat na ating dinaraanan. Maraming hayop ang ating makakasalamuha. Ang mga mabubuting hayop ay ating yayakapin at makakasama. At ang mga masasamang hayop, na ang kagustuhan lang ay ang saktan tayo, ay ating lalabanan. Huwag kang mag-alala aking prinsesa, ang espada ay handa para sa pakikibaka.

Ikaw ang aking nag-iisang prinsesa. Ikaw ay araw-araw susuyuin at mamahalin. Aalagaan ka magpakailanman, at di ako mapapagod na ikaw ay iibigin. Ikaw ay isang biyaya para sa mandirigmang tulad ko. At nawa’y ikaw ay maging reyna sa kahariang tayong dalawa ang mamamalakad.

Kaya’t ipagpatuloy natin ang paglalakbay. Dahil sa dulo ng gubat na ito ay naroon ang kahariang ating titirahan. Ang kahariang tayong dalawa ang magdedesisyon kung paano tatakbo, kung paano mamumuhay ang mga hayop na ating aalagaan. Dahil mahal na mahal kita, at patuloy kang mamahalin pa.

Share this post Twitter or Facebook